Pobierz najnowszą wersję flashplayer'a Flash

Sprzedawcą towarów jest firma: Seazone z siedzibą przy ul. Skarbka 12, 60-348 Poznań.

1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Składając zamówienie, Zamawiający jednoznacznie oświadcza, iż rozumie i akceptuje treść regulaminu. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na stronach: http://sklep.seazone.pl

2. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi do 7 dni w przypadku płatności "za pobraniem", a także po dokonaniu płatności przelewem (decyduje wpływ środków na rachunek Sprzedawcy) lub kartą kredytową (decyduje data autoryzacji operacji).

Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje wysyłki zlecenia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy - wynosi od 24 do 72 godzin na terenie Polski. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę i podlega regulaminom tychże firm. Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest drogą mailową, telefonicznie u Sprzedawcy lub na stronie www (dla klientów posiadających konto)
Do zamówień o wartości poniżej 2000 zł brutto doliczane są koszty przesyłki w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych)
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Po pisemnym zgłoszeniu Sprzedawca wysyła fakturę Zamawiającemu drogą pocztową na wskazany adres.

Uwagi podane przez Zamawiającego w polu "Komentarz", Sprzedawca będzie starał się zrealizować w miarę możliwości - nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego.

3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://sklep.seazone.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

W zależności od ilości zamówionych towarów w danej grupie towarowej (np.:deski, żagle, maszty) naliczany jest rabat wg tabeli:

  • 3 - 5 sztuk 10%
  • 6 - 11 sztuk 20%
  • powyżej 12 sztuk 30%

Zmieniona cena jest widoczna w koszyku po zmianie ilości zamawianych towarów.
Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:

  • przy odbiorze: należność pobiera kurier, naliczana jest opłata w wysokości 1,4 % wartości brutto
  • przelewem elektronicznym lub kartą za pośrednictwem systemu przelewy24
  • przelewem bankowym na rachunek SEAZONE

4. GWARANCJA I RĘKOJMIA

Zakupione towary objęte są Gwarancją Producenta lub Dystrybutora. SEAZONE ponosi odpowiedzialność jeżeli dostarczony towar nie był zgodny z zamówieniem (prawa konsumentów i obowiązki sprzedawców w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego Dz. U. Nr 141 poz.1176).

5. ZWROTY I REKLAMACJE

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może zrezygnować z zakupionego wysyłkowo towaru w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

Za zwrócone produkty zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru na wskazany adres lub rachunek (prosimy zwrócić oryginalną fakturę). Zwracany towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną etykietą i nieuszkodzony, Klient wysyła towar na własny koszt. Seazone ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu produkt znajdujący się w katalogu podlegałby reklamacji, musi ona być złożona w formie pisemnej na adres: Seazone, ul. Skarbka 12, 60-348 Poznań. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

6. DANE OSOBOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych Seazone z siedzibą przy ul. Skarbka 12, 60-348 Poznań. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe, referencyjne oraz realizacji zamówień przez Seazone i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.

7. UWAGI KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Oferta dostępną na stronie internetowej sklep.seazone.pl jest ważna w momencie jej publikacji i może być modyfikowana.